WACO

Tady je WACOvo doupě

Ahoj, jsem Robustus Waco nebo prostě WACO. Jsem vyznavač konsensuálního BDSM*, které praktikuji někdy od roku 1982. Tehdy se tomu říkalo trochu jinak**.

Zajímavé je, že co jedna spousta lidí nekonsensuálně praktikovala na různých schůzích, toho si druhá užívala veřejně či soukromně u filmů typu "Čtyři z tanku a pes", "Spartakus", "Lenin v říjnu" a podobné produkce východního či západního bloku, přijímané v prvním případě legálně, ve druhém pak domněle nelegálně. Já takovému koukání vděčím za svoji dnešní znalost dolnorakouské němčiny.

Vše co se vyskytuje a děje za touto stánkou není určeno pro:

Pokud jste se v uvedeném seznamu našli, Vaše cesta vede tudy!

Domníváte se, že žádná položka výše uvedeného seznamu na vás neplatí? Hledáte poučení a inspiraci? Souhlasíte s tím, že dále postupujete na vlastní riziko? S jasným uvědoměním, že to tak chcete a nebudete litovat, až se dozvíte něco, co jste si ani ve snu nepřipoutěli jako možné? Tak pojďte dále do WACOva doupěte!


Jo, a chcete-li mi někdy psát, tak ne "Tři jedničky padesát", ale waco@waco.cz.

*Dohodnutý, oboustranně odsouhlasený vztah podřízenosti(B) a nadřízenosti(D) mezi dvěma jedinci v rámci krátkodobé i dlouhodobé hry vyspělých či vyspívajících jedinců. Vnějším projevem takové hry je zjevný či skrytý fetiš a sadistické(S) nebo masochistické (M) chování. Intenzita tohoto chování je různá, od náznakové do extrémně intenzivní a zpravidla kolísá. Koncept konsensuality vylučuje jakékoliv vynucování tohoto vztahu, vyjma předem dohodnutých a oboustranně akceptovaných postupů a prostředků v rámci této "hry". Hra sama může být na předem dohodnutou dobu nebo na neurčito.

**Sexuální deviací a nebezpečnou poruchou chování, narušováním socialistické morálky a norem soužití.